Лизингийн зээл (Аялалын гутал хувцас дуран)

Аялагч, дуран сонирхогч, хутга цуглуулагч иргэдэд өөрт дарамтгүйгээр урьдчилгаа төлбөр төлөөд Compass Outdoor дэлгүүрээс аялалын хувцас, гутал, дуран, хутга худалдан авахад зориулан олгодог зээл юм.

Зээлийн хэмжээ 250,000.00-2,000,000.00 төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү 2.5%
Зээлийн хугацаа 3-9 сар
Барьцаа хөрөнгө Цалин болон хөдлөх хөрөнгө, газар