Лизингийн зээл (Аялалын гутал хувцас дуран)

Аялагч, дуран сонирхогч, хутга цуглуулагч иргэдэд өөрт дарамтгүйгээр урьдчилгаа төлбөр төлөөд Compass Outdoor дэлгүүрээс аялалын хувцас, гутал, дуран, хутга худалдан авахад зориулан олгодог зээл юм.

Зээлийн хэмжээ 250,000.00-2,000,000.00 төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү 2.5%
Зээлийн хугацаа 3-9 сар
Барьцаа хөрөнгө Цалин болон хөдлөх хөрөнгө, газар

Лизингийн зээл (Mетал илрүүлэгч)

Капитал ББСБ нь жижиг, дунд бизнес эрхлэгч, өрхийн аж ахуйг дэмжих зорилгоор хамтран ажилладаг Планет Интернэшнл ХХК-ийн Compass Outdoor дэлгүүрээс метал илрүүлэгч худалдан авахад зориулан олгодог барьцаатай зээлийн үйлчилгээ юм.

Зээлийн хэмжээ 5.0 - 30.0 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү 2.5%
Зээлийн хугацаа 3 - 9 сар
Барьцаа хөрөнгө Үл хөдлөх хөрөнгө болон хөдлөх хөрөнгө